Turisme rural

Dades de les cases de turisme rural al municipi de Riudaura

EL MOLÍ DE LA PLANA
La Rovirota (RTC PG000391)

972 274 510

moli@agro-rural.com

www.agro-rural.com

CAN VARILLA
(RTC PG000544)

650 053 366i

nfo@canvarilla.cat

www.canvarilla.cat