Educació

Centres d’educació obligatòria a Riudaura i comarca

 

CEIP LLUÍS CASTELLS

Adreça: C/ de l’Escola, 1 – 17179 Riudaura

Telèfon: 972 266 944 Fax: 972 272 025

Web: http://blocs.xtec.cat/ceiplluiscastells/

E-mail: ceiplluiscastells@xtec.cat

 

IES – SEP LA GARROTXA

Adreça: Ctra. de Riudaura, 110 – 17800 Olot

Telèfon: 972 26 22 00 Fax: 972 26 94 10

Web: http://www.xtec.es/centres/b7002399

E-mail: ieslagarrotxa@centres.xtec.es