Entitats

ACE Verregassos de Riudaura

Web: http://www.verregassos.com/

Facebook: https://www.facebook.com/verregassos/

Contacte: Albert Colomer (albert04colomer@gmail.com)

 

Associació de Mares i Pares de l’Escola Lluís Castells

Web: http://amipariudaura.blogspot.com.es/

Contacte: Anna Morell (annamoes@hotmail.es)

 

Joves de Riudaura

Contacte: Teresa Carrillo (Regidora de Joventut) (teresa.carrillo@riudaura.cat)

 

Associació de Caçadors de Riudaura

Facebook: https://www.facebook.com/Caçadors-de-Riudaura-531585490314487/

Contacte: Esteve Galceran (estevegalceran@hotmail.com)

 

Plataforma Riudaura Junts contra el Fràcking

Facebook: https://www.facebook.com/Riudaurajunts/

 

Comissió de Festes de Riudaura

Facebook: https://www.facebook.com/comissiodefestes.deriudaura/

Contacte: Imma Muñoz (imma.munoz@riudaura.cat)