Entitats

Dades i contacte d’entitats i associacions a Riudaura

 

ACE Verregassos de Riudaura

Web: http://www.verregassos.com/

Facebook: https://www.facebook.com/verregassos/

Contacte: Albert Colomer (albert04colomer@gmail.com)

 

Associació de Mares i Pares de l’Escola Lluís Castells (donada de baixa, s’espera la creació d’una nova entitat)

Web: 

Contacte: 

 

Joves de Riudaura

Contacte: pendent

Associació de Caçadors de Riudaura

Facebook: https://www.facebook.com/Caçadors-de-Riudaura-531585490314487/

Contacte: Esteve Galceran (estevegalceran@hotmail.com)

 

Plataforma Riudaura Junts contra el Fràcking

Facebook: https://www.facebook.com/Riudaurajunts/

 

Comissió de Festes de Riudaura (donada de baixa)

Facebook: 

Contacte: