Joventut

A principis d’aquest any es va elaborar el Pla Local de Joventut 2005/2007 de l’Ajuntament de Riudaura, que és el marc de referència i l’eina que ens permet impulsar, definir i coordinar la tasca duta a terme fins ara (així com la futura), en el municipi i en matèria de Joventut.

Dins d’aquest pla s’hi destaca tot un seguit d’accions que ens permetran treballar diferents projectes amb la finalitat de cobrir les necessitats i demandes dels joves.

Aquest Pla Local ha estat consensuat entre l’Ajuntament i els joves de Riudaura. Es pot trobar l’Ajuntament (és d’interès públic) i es pot consultar sempre que es vulgui.

L’estructura del PLJ és el següent:

Línies de treball, que són els grans àmbits d’actuació que es volen treballar i que en aquest cas hem anomenat Emancipació, Treball en Xarxa, Dinamització de la informació i Participació.
Accions, que es realitzaran per poder treballar els diferents àmbits i les línies de treball citades anteriorment.

 

1. PROJECTE D’EMANCIPACIÓ

El projecte d’emancipació es divideix en quatre accions. Totes elles persegueixen el mateix objectiu: afavorir l’emancipació dels joves del municipi a través de la inserció al món laboral i l’accés a l’habitatge. Aquestes són:

a) Servei d’orientació i Informació Juvenil (tríptic)

b) Casal d’estiu (PEC i seguiment)

c) La Cooperativa

d) Pla Joves i Habitatge (trobades amb Incasol i el director d’habitatge de Girona)

 

2. PROJECTE TREBALL EN XARXA

Creiem important i necessari un treball en xarxa, ja que entenem que sense aquest, no hi ha una bona política de joventut tant des d’un punt de vista municipal com comarcal. Aquest projecte es divideix en dues accions: Xarxa Comarcal de Joventut i Tècnic de Joventut Compartit. Bàsicament, és l’aprofitament dels recursos i serveis l’objecte d’ambdues accions.

 

3. PROJECTE DE DINAMITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

El projecte de dinamització de la informació s’estructura en quatre accions que tenen com a finalitat informar, divulgar i assessorar als joves en tot allò que els interessa, preocupa, motiva… i que té a veure amb l’àmbit juvenil. Aquestes són:

a) Participació en la revista juvenil l’Alternador

b) Comunicació via sms

c) http://www.garrotxajove.cat/

d) Jornades de Salut

 

4. PROJECTE DE PARTICIPACIÓ

El projecte de Participació es divideix en cinc accions que tenen com a finalitat promoure la dinamització i participació dels joves en la gestió i execució de les polítiques de joventut del municipi. Aquestes són:

a) Tècniques de Participació Juvenil

b) En Marxa!

c) Mou-te , jove! (programa de dinamització d’activitats)

d) Aula Mòbil

e) Cursos de Formació en el Lleure

A grans trets, aquestes són les línies de treball que l’Ajuntament de Riudaura s’ha plantejat tirar endavant. Recordeu que podeu dir la vostra, que podeu consultar-lo i que, sobretot, podeu (i de fet, cal) implicar-vos en tots i cadascun d’aquests projectes.

A continuació detallem el quadre d’accions que es faran a Riudaura durant l’any 2006. Aquestes accions són les que est roben descrites al PLJ, el qual estan determinades per els eixos del Pla Nacional de Joventut i els objectius que es volen aconseguir.