Codi de conducta alts càrrecs

L’Ajuntament de Riudaura va aprovar en el Ple ordinari del 3 de juliol de 2016 el Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals.

 

boto

 

 

bototornar