Contractes majors i menors

2021


2020


2019


2018


2017


2016

  • Durant l’any 2016 no es va formalitzar cap contracte major.
  • En aquest document hi podeu trobar la relació de contractes menors durant el 2016: CONTRACTES MENORS 2016

bototornar