Contractes majors i menors

2020

  • Durant l’any 2020 encara no s’ha formalitzat cap contracte major
  • En aquest document hi podeu trobar la relació de contractes menors durant el 2020 (actualitzat a 17 de març):
    • CONTRACTES MENORS 2020 (durant el 2020 encara no s’ha formalitzat cap contracte menor)
  • A banda dels contractes menors, la major part de la despesa de l’Ajuntament es vehicula a través de la facturació aprovada per decrets d’alcaldia.
    Aquesta és una relació dels decrets de facturació aprovats durant el 2020 (actualitzat a 17 de març):

 

2019

 

2018

 

2017

2016

  • Durant l’any 2016 no es va formalitzar cap contracte major.
  • En aquest document hi podeu trobar la relació de contractes menors durant el 2016: CONTRACTES MENORS 2016

 

bototornar