Declaracions d’activitats i de bens

Declaracions d’activitats i de bens dels càrrecs electes

L’alcalde i les regidores de l’Ajuntament, en compliment de les seves obligacions com a càrrecs electes locals, van presentar les seves declaracions de bens i drets patrimonials i d’activitats en el registre dels càrrecs electes de l’Ajuntament. Els càrrecs electes han de dipositar les declaracions a l’inici del mandat i quan es produeixin modificacions sustancials.

L’accés a les declaracions dels càrrecs electes, guardades a l’Ajuntament, es possible a nivell individual mitjançant els canals habituals de comunicació: instància online o presencial.

 

bototornar