Declaracions d’activitats i de béns

Declaracions d’activitats i de béns dels càrrecs electes

Declaració d’activitats (juny 2019)

Declaracions de béns i patrimoni (juny 2019)

 

bototornar