Inventari de patrimoni

En aquesta sèrie de documents podeu consultar l’Inventari de béns de l’Ajuntament de Riudaura:

Inventari de béns:

 

bototornar