Personal funcionari i laboral de l’Ajuntament

Relació de personal de l’Ajuntament de Riudaura

A) PERSONAL FUNCIONARI (actualitzat a 2018)

Escala d’habilitació estatal o nacional. Subescala de Secretaria – Intervenció
Secretari/ària – Interventor/a Lloc de treball declarat exempt.
Assistència del Consell Comarcal de la Garrotxa
Sou brut anual aproximat de 10.874 €

 

B) PERSONAL LABORAL FIX (actualitzat a 2018)

Denominació Classificació
Grup/subgrup assimilat
Número de places Vacants Sou brut anual aproximat
Administriu/va C1 1 1 17.172 €
Auxiliar administratiu/va C2 1 1 15.816 €
Brigada d’obres Agrup. Prof. 1 1 22.600 €
Personal neteja Agrup. Prof. 1 1 10.644 €

 

 

 

 

 

 

 

 

bototornar