Personal funcionari i laboral de l’Ajuntament

Relació de personal de l’Ajuntament de Riudaura

 

A) PERSONAL FUNCIONARI

Escala d’habilitació estatal o nacional. Subescala de Secretaria – Intervenció
Secretari/ària – Interventor/a Lloc de treball declarat exempt.
Assistència del Consell Comarcal de la Garrotxa
Sou brut anual aproximat d’11.540 €

 

B) PERSONAL LABORAL FIX

Denominació Classificació
Grup/subgrup assimilat
Nombre de places Vacants Sou brut anual aproximat
Administratiu/va C1 1 1 18.163 €
Auxiliar administratiu/va C2 1 1 16.732 €
Brigada d’obres Agrup. Prof. 1 1 23.600 €
Brigada d’obres Agrup. Prof. 1 1 9.886 €
Personal neteja Agrup. Prof. 1 1 11.236 €

bototornar