Plans

De moment, l’Ajuntament de Riudaura no publica cap Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) Pla estratègic.

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2020-2024 , segons aprovació del Ple celebrat el 22/11/2022