Pressupostos participatius 2019

Aquest any 2019 l’Ajuntament de Riudaura també dedica 20.000€ del pressupost d’inversió a fer un procés participatiu per decidir en què es fan servir aquests diners.

Tornem a treballar conjuntament amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, amb l’ajuda de la Diputació de Girona, i aplicant els Criteris de Qualitat per a Processos Participatius que elabora el Grup de Participació Ciutadana de la Xarxa de Governs Transparents.

Els Pressupostos Participatius tenen la seva base normativa  en el Reglament dels Pressupostos Participatius 2019.

Es podran presentar un màxim de dues propostes per persona i dues per entitat. Les propostes es presentaran amb l’ajuda d’una fitxa-formulari disponible en paper a l’Ajuntament i en format digitat en aquest formulari.

Les propostes que poden ser presentades, votades i escollides en el procés de pressupostos participatius han de complir els següents requisits

 • Legalitat: la seva execució s’ha de poder desenvolupar d’acord amb la normativa municipal, autonòmica i estatal vigent en el moment d’aprovació del projecte.
 • Competència municipal: s’ha de poder executar en la seva totalitat des de l’Ajuntament de Riudaura, sense la participació necessària d’altres administracions públiques. A més ha de ser coherent amb els valors i plans municipals aprovats.
 • Despesa corrent o d’inversió: amb una part de la despesa prevista en els pressupostos municipals. Ha de tenir principi i final.
 • Visió de conjunt: ha de generar impacte al conjunt del territori municipal.
 • Donar resposta a una necessitat concreta que no respongui només a un interès particular.
 • Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables econòmicament.
 • No comprometedora: que no incorri en despeses estructurals o de manteniment excessives de cara a pressupostos de futurs exercicis.
 • No contrària a un contracte o conveni vigent signat per l’Ajuntament de Riudaura.
 • Respectuosa amb els drets humans, drets civils i polítics, drets econòmics, socials o culturals.

Aquest any les propostes presentades han de tenir un pressupost mínim de 2.500€per evitar que el vot s’acumuli en opcions de petit valor “per acabar d’omplir” el full de votació.

Les propostes recollides hauran de superar una primera valoració per part de la Comissió de Seguiment, format per representants de les entitats i grups veïnals, i després es debatran, consensuaran, ampliaran o acordaran a la trobada veïnal oberta a tothom el diumenge 31 de març.

Tot seguit es farà una valoració tècnica de les propostes per comprovar que compleixin tots els requisits i fixar-ne el pressupost, una nova reunió de la Comissió de Seguiment en farà la valoració final i passaran a votació.

La votació online de les propostes començarà el 15 d’abril i es prolongarà fins el 26 d’abril, i es farà una jornada de votació presencial coincidint amb les eleccions generals de l’estat el dia 28 d’abril.

 

Calendari dels Pressupostos Participatius 2019:

 • Dilluns 4 de març – Reunió de la Comissió de Seguiment per engegar el procés i revisar el Reglament de Participació.
 • De l’11 al 22 de març – Recollida de propostes pels Pressupostos Participatius 2019 tant presencialment com online.
 • Dilluns 25 de març – Reunió de la Comissió de Seguiment per fer una primera valoració de les propostes presentades.
 • Diumenge 31 de març – Trobada veïnal oberta a tothom (a les 11 del matí al Local Social de l’Ajuntament) per debatre, consensuar, ampliar o acordar les propostes.
 • Del 15 al 26 d’abril – Votació online de les propostes pels Pressupostos Participatius 2019.
 • Diumenge 28 d’abril – Votació presencial de les propostes pels Pressupostos Participatius 2019 coincidint amb les eleccions generals de l’estat.

Calendari de la fase de votació:

 • Del 15 al 25 d’abril estarà oberta la sol·licitud de vot telemàtic en aquesta pàgina.
  • Pot votar qualsevol persona major de 16 anys empadronada a Riudaura a 15 de gener de 2019. Només cal omplir el formulari amb les vostres dades i, una vegada comprovat el cens, us enviarem un codi per SMS que us permetrà votar telemàticament entre el 19 i el 16 d’abril.
 • Del 19 al 26 d’abril es podrà votar telemàticament en aquesta pàgina.
  • Podreu votar fent servir codi que haureu rebut al vostre mòbil, triant un nombre de propostes que, sumades, no superin un valor total de 20.000€.
 • El 28 d’abril, coincidint amb les Eleccions Generals, es farà la votació presencial a l’Escola Lluís Castells durant tot el dia (de 9 a 20 hores).
  • Per votar presencialment caldrà que porteu un document identificatiu amb fotografia (DNI, Carnet de conduir…)

Aviat podreu les propostes finals dels Pressupostos Participatius 2019 a la web (amb tota la informació) i també rebreu un resum i butlletes de votació i butlletes de votació en una bustiada a tot el municipi.

 

Per més informació: Marta Teixidó (682404396 – mteixido@casg.cat) o bé a Ajuntament de Riudaura (972264422 – infoajuntament@riudaura.cat)