Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions brutes anuals, per dedicació exclusiva o parcial
Alcalde pendent
1ª Tinença d’alcaldia pendent
Regidors pendent

Percepcions per assistències
Ple pendent
Sessió informativa pendent

Assignacions als Grups Municipals
Els grups polítics no reben cap quantitat per les seves despeses de funcionament (pendent)

Retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança
Riudaura no en disposa.

 

bototornar