Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions brutes anuals, per dedicació exclusiva o parcial
Alcalde 18.000€
1ª Tinença d’alcaldia 0€
Regidores 0€

Percepcions per assistències
Ple 0€
Sessió informativa 0€

Assignacions als Grups Municipals
Els grups polítics no reben cap quantitat per les seves despeses de funcionament.

Retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança
Riudaura no en disposa.

 

bototornar