Equip de govern

Regidors de l’equip del govern municipal de Riudaura.

L’equip de govern de Riudaura està format pels següents regidors de Riudaura Plural – Acord Municipal:

Notes:

  • Els plens ordinaris se celebren el primer dilluns dels mesos imparells i aquí podeu veure l’agenda de l’Alcalde.
  • Riudaura no ha constituït Junta de Govern (els pobles amb menys de 5.000 habitants no en tenen la obligatorietat).
  • A Riudaura no se celebren Comissions informatives (els pobles amb menys de 2.000 habitants no en tenen la obligatorietat).

Agustí Llop i Miarons (Riudaura Plural – Acord Municipal)

Alcalde

Àrees: Alcaldia, Urbanisme, Habitatge, Serveis, Seguretat, i Economia i Hisenda

agusti.llop@riudaura.cat

Més informació…

 

Xavier Micó i Vidal (Riudaura Plural – Acord Municipal)

Primer Tinent d’Alcalde

Àrees: Comunicació i noves tecnologies, Benestar social, i Salut

xavier.mico@riudaura.cat

Més informació…

 

Salvador Clofent i Rosique (Riudaura Plural – Acord Municipal)

Àrees: Educació, Medi rural, i Medi natural

salvador.clofent@riudaura.cat

Més informació…

 

Eduard Del Valle i Ferrer (Riudaura Plural – Acord municipal)

Àrees: Entitats, Cultura, i Joventut

eduard.delvalle@riudaura.cat

Més informació…