Equip de govern

L’equip de govern de Riudaura està format pels següents regidors de l’Agrupació d’Electors Independents Fem Riudaura:

(Nota: Riudaura no ha considerat necessari constituir una Junta de Govern i, essent un poble amb menys de 5.000 habitants) no en té la obligatorietat.)

 

David Jané i López (Agrupació d’Electors Independents Fem Riudaura)

Alcalde

Àrees de Promoció Econòmica, Educació, Comunicacions i Noves Tecnologies.

david.jane@riudaura.cat

Més informació…

 

Imma Muñoz i Díaz (Agrupació d’Electors Independents Fem Riudaura)

1ra Tinent d’Alcalde.

Àrees de Salut, Seguretat, Cultura i Entitats

imma.munoz@riudaura.cat

Més informació…

 

Eva Gallardo i Mansilla (Agrupació d’Electors Independents Fem Riudaura)

Àrees d’Urbanisme, Habitatge i Serveis

eva.gallardo@riudaura.cat

Més informació…

 

Antònia Danés i Comerma (Agrupació d’Electors Independents Fem Riudaura)

Àrees de Pagès i Medi Natural

antonia.danes@riudaura.cat

Més informació…

 

Teresa Carrillo i Larsen (Agrupació d’Electors Independents Fem Riudaura)

Àrees de Benestar Social i Joventut

teresa.carrillo@riudaura.cat

Més informació…