Equip de govern

L’equip de govern de Riudaura està format pels següents regidors de Riudaura Plural – Acord Municipal:

(Nota: Riudaura no ha constituït Junta de Govern i, essent un poble amb menys de 5.000 habitants, no en té la obligatorietat.)

Els plens ordinaris se celebren el primer dilluns dels mesos imparells i aquí podeu veure l’agenda de l’Alcalde.

 

Agustí Llop i Miarons (Riudaura Plural – Acord Municipal)

Alcalde

Àrees: Alcaldia, Urbanisme, Habitatge, Serveis, Seguretat, i Economia i Hisenda

agusti.llop@riudaura.cat

Més informació…

 

Xavier Micó i Vidal (Riudaura Plural – Acord Municipal)

Primer Tinent d’Alcalde

Àrees: Comunicació i noves tecnologies, Benestar social, i Salut

xavier.mico@riudaura.cat

Més informació…

 

Salvador Clofent i Rosique (Riudaura Plural – Acord Municipal)

Àrees: Educació, Medi rural, i Medi natural

salvador.clofent@riudaura.cat

Més informació…

 

Eduard Del Valle i Ferrer (Riudaura Plural – Acord municipal)

Àrees: Entitats, Cultura, i Joventut

eduard.delvalle@riudaura.cat

Més informació…