Alcalde – David Jané i López

Lloc de naixement: Barcelona

Data de naixement: 24-03-1975

Càrrec: Alcalde

Àrees: Promoció Econòmica, Educació, Comunicacions i Noves Tecnologies.

Partit polític: Fem Riudaura

Correu electrònic: david.jane@riudaura.cat

Xarxes socials:

Facebook

Twitter

Perfil:

Estudis tècnics en Ciències Empresarials a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Trajectòria professional:

Des de l’any 2000 vinculat al sector TIC al qual he dedicat el gruix de la meva carrera professional en empreses pròpies i de tercers desenvolupant projectes a la xarxa.

També he col·laborat amb diversos mitjans de comunicació com a expert en tecnologia i sóc ponent habitual en cursos formatius relacionats amb les noves tecnologies i l’emprenedoria.

Tipus de càrrec: Càrrec electe

Retribució anual bruta: 18.000€