Regidora – Eva Gallardo i Mansilla

Lloc de naixement: Arenys de Mar

Data de naixement: 26-12-1970

Càrrec: Regidora

Àrees: Urbanisme, Habitatge i Serveis

Partit polític: Fem Riudaura

Correu electrònic: eva.gallardo@riudaura.cat

Xarxes socials

Twitter

Perfil

Vaig estudiar BUP i COU a l’Institut Els Tres Turons d’Arenys de Mar i posteriorment vaig cursar un CFGS d’Aplicació i desenvolupament de projectes de construcció a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró.

Trajectòria professional

He treballat i treballo a l’administració local. Des del 1990 fins l’any 2007 a Arenys de Mar, d’administrativa i més tard de delineant. L’any 2008 treballo a l’Ajuntament de Girona i em trasllado a l’Àrea de planejament de l’Ajuntament de Girona desenvolupant la feina de tècnica de construcció.

Tipus de càrrec: electe

Retribució anual bruta: cap retribució