Tribuna d’opinió

Espai d’opinió dels grups de l’Ajuntament.

Article de JuntsXRiudaura
Data de publicació: 20 de novembre de 2020

Continuem amb el contacte amb tots vosaltres des d’aquesta tribuna d’opinió Municipal que vàrem iniciar el passat mes de setembre.

Malauradament la situació difícil sanitària, social i econòmica  provocada per la COVID-19, lluny de millorar des de l’últim escrit, al contrari  en aquests moments estem confinats els caps de setmana i amb un toc de queda diari entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada.

Sembla, però que els “indicadors” van millor que fa un més,  i això ens fa tenir esperances de poder anar millorant i endavant.

Des de les tasques Municipals, el nostre grup ja ha posat de manifest que cal encarar el proper any 2021, incrementant  les ajudes a tots els habitants de Riudaura, a través de reflectir tant en les Ordenances fiscals, com en el Pressupost de l’exercici 2021 aquesta direcció.

Per això en la proposta de modificació de les ordenances fiscals pel 2021 hi trobem a faltar aquesta sensibilitat necessària en aquests moments.

Durant el 2020 no va ser possible establir ajudes directes a través dels impostos i taxes municipals, però ara sí, tenim l’oportunitat d’ajustar aquests tributs a la baixa, creiem que hi ha marge d’estalvi en totes aquelles activitats que malauradament no s’han pogut portar a terme durant aquest any.

Recordem per exemple el festival “d’aquí estant veig una estrella”, les nostres festes del gambeto i la festa major de setembre,  i un llarg etcètera que no s’han pogut celebrar.

Per això nosaltres hem presentat un seguit de propostes per tal de rebaixar el rebut de l’IBI, també el de la recollida i tractament d’escombraries, i altres millores en els tributs de l’Ajuntament.

Pensem que aquestes mesures poden ser més efectives i fàcils d’obtenir que les línies d’ajudes aprovades i aplicades aquest 2020.

Dins la capacitat i competència dels Ajuntaments hem d’ajudar en aquests moments de dificultat.

Novembre 2020

JUNTSXRIUDAURA


Article de JuntsXRiudaura
Data de publicació: 20 de novembre de 2020
Data de redacció: setembre de 2020

Voldria encetar aquest espai “Tribuna d’opinió” agraint l’oportunitat de poder saludar a tots els veïns del nostre Municipi, des del nostre grup Municipal JuntsXRiudaura, compost per 3 regidors i regidora , i dir-vos que us volem recordar que estem a la vostra disposició per Escoltar , poder recollir i poder així vehicular les vostres propostes.

Ja s’ha complert un any des de la constitució del nou Ajuntament, després de les eleccions Municipals celebrades el maig de 2019 i per al període 2019-2023.

No cal dir que aquest any, sobretot en la part que portem de l’any 2020, és i ha estat un període de temps molt excepcional, sobretot en qüestions sanitàries, socials i econòmiques. I el que és pitjor és que encara a data d’avui no es pot veure una sortida definitiva a aquesta incòmoda i anòmala situació.

Aquesta situació ha condicionat, condiciona i condicionarà la societat que en sortirà en tots els nivells, locals, municipals, nacionals, estatals, europeus i mundials.

Nosaltres entenem que com a representants d’una part important dels nostres veïns, en moments com aquests i més que mai hem de procurar fer des de l’Ajuntament totes aquelles tasques que puguin afavorir el dia a dia  tothom.

Per tot això des del primer moment ens vàrem posar al costat del govern municipal per tal de proposar totes aquelles tasques i activitats i ajudes  que amb el finançament de recursos de tots els veïns podien afavorir a totes aquelles persones  més vulnerables i que aquesta situació els ha fet encara més vulnerables, ja sigui en el camp sanitari, social i econòmic.

Volem amb aquest escrit traslladar la nostra col·laboració i animar-vos a fer realitat aquestes ajudes, que cal que sol·liciteu a través de l’Ajuntament.

Els Ajuntaments són Entitats amb aquesta finalitat de suport i ajuda per a tothom.

Finalment dir-vos que procurarem que l’Ajuntament sigui el màxim sensible a la nova realitat social i econòmica que quedi a l’Ajuntament a l’hora sobretot d’aprovar les Ordenances fiscals i els pressupostos per als anys vinents.

JUNTXRIUDAURA