Regidor – Agustí Llop i Miarons

Lloc de naixement:  Roda de ter

Data de naixement: 08-03-1970

Càrrec: Regidor i Conseller Comarcal

Àrea: Oposició

Partit polític: Esquerra Republicana de Catalunya

Correu electrònic: agusti.llop@riudaura.cat

Perfil 

FP electrònica, cursos tècnics en tractament dels plàstics, dibuix tècnic per ordinador, pneumàtica i hidràulica. En curs, postgrau de gestió i administració d’empreses.

Trajectòria professional

Gerent/ Administrador de la societat Llop i Llop Germans.

Regidor municipal a l’equip de govern i tinent d’alcaldia, les dues anteriors legislatures.

Regidor municipal a l’oposició, a la legislatura actual.

Conseller comarcal, des del 2013.

Tipus de càrrec: electe

Retribució anual bruta

Ajuntament: cap retribució

Consell Comarcal (assistències a òrgans col·legiats):

  • comissió informativa 95€, Ple del consell 280€.
  • Dietes anuals: 0€
  • Indemnitzacions anuals: 0€
  • Indemnitzacions en deixar el càrrec: 0€