ACTIVITATS PER SANT JORDI: CANVI D’UBICACIÓ EN PREVISIÓ DE MAL TEMPS