Actualització de mesures i funcionament de l’Ajuntament de Riudaura

Us informem del funcionament de l’Ajuntament durant aquests dies i les darreres mesures adoptades per tal de pal·liar els efectes de la Covid-19.

 

Funcionament de l’Ajuntament:

Per tal d’evitar el màxim possible el moviment de persones, totes les gestions amb l’Ajuntament es realitzaran per via no presencial (telèfon, correu electrònic…) o es posposaran, i només es podrà anar a les oficines en casos puntuals i amb cita prèvia.

Per contactar amb nosaltres o concertar una visita ens podeu trucar (972264422) o escriure via whatsapp (661950934) o correu electrònic (ajuntament@riudaura.cat).

Important: el telèfon mòbil de l’Ajuntament (661950934) també es converteix en el telèfon d’emergències fora de l’horari d’oficina. Feu-lo servir en cas de necessitat.

 

Actualització de mesures (a 15 de març):

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. Desplaçament al lloc de treball pera a prestació laboral, professional o empresarial.
  4. Tornar al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. Desplaçament a entitats financeres.
  7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.