Ajuts al pagament del lloguer 2017

El Govern de la Generalitat ja ha obert la convocatòria ordinària d’ajuts al pagament del lloguer per aquest 2017, amb l’objectiu d’evitar que les famílies que viuen de lloguer es trobin en risc d’exclusió social per falta d’ingressos i per dificultats per fer front a les despeses.

S’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer objecte de subvenció (un màxim de 450 euros per la província de Girona) i els ingressos de la renda familiar. L’import d’aquest ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar a un màxim de 200 euros mensuals, o sigui 2.400 euros anuals.

El requisit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili. Així, el límit màxim d’ingressos és de 0,94 vegades l’IRSC en el cas d’una persona adulta, i s’hi afegeix 0,46 vegades l’IRSC per cada persona addicional de 14 anys o més i 0,28 vegades l’IRSC per cada persona addicional menor de 14 anys.

El període de presentació de sol·licituds es va iniciar el 3 d’abril de 2017 i finalitza:

  • Per a contractes de lloguer a través de les Borses de mediació per al lloguer social o d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre: el 31 d’octubre de 2017
  • Per a persones beneficiàries de  les prestacions econòmiques d’urgència especial i de les prestacions complementàries: el 29 de maig de 2017

Podeu trobar més informació a la pàgina web d’ajuts al pagament del lloguer 2017 i a través dels següents enllaços podeu descarregar-vos els documents per fer la sol·licitud de la subvenció i la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge.