Arranjament i neteja de camins rurals del municipi

Durant les darreres setmanes hem portat a terme l’arranjament i neteja dels vorals del camí de la Plana.

L’actuació ha estat duta a terme per la brigada de l’Ajuntament amb el suport de serveis externs i finançada amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

 

Neteja camí 5 Neteja camí 4 Neteja camí 3 Neteja camí 2 Neteja camí 1