Decret Aturada 3 d’octubre

Publiquem el contingut del Decret 79/2017 de l’Ajuntament en referència a l’aturada de demà dia 3:

Atès que l’entitat “Taula per la Democràcia” va fer ahir una crida perquè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya facin demà una “aturada nacional” com a reacció a la violència exercida per les «forces de seguretat de l´Estat», més concretament, per la Guàrdia Civil i per la Policia Nacional, per intentar impedir el referèndum del dia 1 d’octubre de 2017.

Atès que aquesta crida està avalada, igualment, pel sindicat CCOO de Catalunya, per la UGT, les patronals Pimec i Cecot, i Òmnium Cultural i l´ANC, entre d´altres entitats.

Atès que la finalitat que es busca amb la dita “aturada general” és “paralitzar” tota activitat laboral, productiva, etc…, a Catalunya, com a protesta pels  gravíssims fets esmentats (per la qual cosa res té a veure amb un conflicte  laboral amb els treballadors/es de les diferents empreses o administracions publiques que fan les mencionades activitats)

Atès que cal establir, per escrit, de cara als seus mateixos treballadors i al conjunt dels usuaris de serveis municipals, si aquest Ajuntament dona suport o no a la dita crida, i atès que cal fer-ho, per raons òbvies, a la major celeritat possible.

És per això que l’Alcalde-President,

 

RESOL:

 

Primer: Disposar que l’Ajuntament de Riudaura s’adhereix a la crida feta per les entitats esmentades per a què  demà, dia 3 d’octubre de 2017, es faci una “aturada general” a tot Catalunya, per les raons esmentades a la part dispositiva d’aquest decret.

 

Segon: Disposar, doncs, que les oficines de l’Ajuntament de Riudaura romandran tancades en el dia de demà i, pel que fa als altres serveis municipals, que només es realitzin aquells que puguin tenir la condició o les característiques pròpies d’una “emergència”.

 

Tercer: Notificar-ho als treballadors i treballadores de l’Ajuntament (als quals se’ls mantindrà íntegra la seva retribució mensual) i publicar-ho al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament.

 

Quart: Proposar la ratificació d’aquest decret en la propera sessió plenària que s’hagi de realitzar.

 

Riudaura, 2 d’octubre de 2017

 

L’Alcalde                                                                    Davant meu, el Secretari

 

David Jané López                                                                   Lluís Muñoz Lloret