Consulta del cens de les eleccions generals

A partir d’aquest dilluns 11 de març i fins el dilluns 18 de març, l’Ajuntament de Riudaura obre el servei de consulta del cens electoral vigent per a les eleccions generals del 28 d’abril, de manera que els ciutadans que ho desitgin puguin comprovar les seves dades i, si s’escau, presentar reclamacions.

L’horari de consulta del cens és el mateix que el de les hores d’oficina:

Dilluns de 10 a 14h i de 16h a 20h, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14h, dijous de 9 a 14h i de 16 a 19h.