Convocatòria al ple ordinari del 6 de novembre

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA:  Dilluns 6 de novembre de 2017

HORA:  19 hores

LLOC:  Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Amb la següent ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DEL PLE DE 18 DE SETEMBRE I 25 D’OCTUBRE

2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PEL 2018

3.- APROVACIÓ DEL PLA DE TREBALL DE LA NETEJA D’UN TRAM DE LA RIERA DE RIUDAURA APROVAT PER L’ACA

4.- DONAR COMPTE DE DECRETS

5.- ASSUMPTES DE CARÀCTER D’URGÈNCIA

6.- PRECS I PREGUNTES

Riudaura, 2 de novembre de 2017

El Secretari