Convocatòria del Ple Ordinari del divendres 20 de maig de 2022

Per ordre de l’Alcalde, el senyor Agustí Llop Miarons, us convoquem a la sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el:

DIA: Divendres 20 de maig de 2022
HORA: 19:00 hores
LLOC: Local Social

Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del 23 de març de 2022.
2. Adhesió a l’acord de revisió de preus de contractes d’obres de la Generalitat de Catalunya.
3. Donar compte de la renúncia a formalitzar el contracte del primer adjudicatari de les obres de reforma del Centre Cívic.
4. Aprovació definitiva de la descripció del lloc de treball, de l’expedient de constitució i de creació i classificació del lloc de treball de secretaria de l’Agrupació de classe tercera, Riudaura-Maià de Montcal.
5. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdit 3/2022 del Pressupost d’ingressos i despeses de l’Ajuntament de Riudaura 2022.
6. Aprovació, si escau, de la baixa del municipi de Riudaura de l’Associació de Micropobles.
7. Donar compte de Decrets.
8. Assumptes urgents.
9. Precs i preguntes.