Gestió indeguda de certificats o baixes laborals per “risc” als Centres d’Atenció Primària

Des del servei d’Atenció Primària de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ens comuniquen que des dels ambulatoris no es poden fer certificats o baixes per risc de malaltia.

Ha de ser la mútua laboral o el servei de prevenció de l’empresa que, per la condició física o les malalties del treballador, certifiqui que no pot realitzar la seva feina de manera habitual, fent les indicacions oportunes a l’empresa i proposant com a mesura preventiva un canvi de lloc de treball, d’horari, de tasques, etc.

Els Centres d’Atenció Primària fan baixes mèdiques (de pacients amb patologia aguda, intervenció o accidents no laborals) i, en aquests moments, les consultes per a gestions que no els pertoquen incrementen indegudament la seva càrrega de treball.

Us preguem que, si sou empresaris o treballadors en aquesta situació, ho gestioneu a través de la mútua i ajudeu a reduir la càrrega telefònica i de gestió dels Centres d’Atenció Primària per agilitzar la seva feina, ja sobrecarregada durant aquests dies.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.