Gimnàstica per a la gent gran

Cada dijous d’11 a 12 hores a la plaça Puig Estela, activitat de gimnàstica per a gent gran.

És una activitat gratuïta per a les persones jubilades del poble que estarà guiada per una monitora titulada.

En cas de Pluja es farà al Centre Cívic.

Informació i inscripcions: Ajuntament de Riudaura

gimnasticagentgran