Instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics a la plaça Tiradors

Des de mitjans del mes d’agost tenim en funcionament un punt de recàrrega de vehicles elèctrics a la plaça de Tiradors de Riudaura.

És de tipus semiràpid per a dues places d’aparcament, amb una potència màxima de 22 kW i està connectat a la instal·lació elèctrica del quadre de l’enllumenat de la pista Tiradors.

El punt de recàrrega disposa d’un sistema d’accés de l’usuari, sense intervenció de terceres persones ni necessitat d’estar donat d’alta. Aquest accés s’ha de fer amb telèfon mòbil a través de l’app d’Electromaps. De moment no es farà pagar als usuaris pel seu ús.

L’estació de recàrrega recollirà la següent informació:Punt de recàrrega

  • Nombre de càrregues
  • Temps de recàrrega
  • Consum d’energia per recàrrega
  • Identificació del vehicle
  • Horari de recàrrega
  • Tipus de càrrega
  • Estat de l’estació: En recàrrega/en servei/ fora de servei

Aquesta informació es trametrà al gestor del punt de recàrrega i també a la web de l’ICAEN, per tal que els possibles usuaris puguin saber-ne l’estat. Per aquest motiu, el punt de recàrrega disposa d’un mòdem GPRS per a la comunicació via internet.

El cost de la instal·lació ha estat de 13.571,36€ i ha estat finançat en un 75% pel Programa del Pla a l’Acció – Línia 2 de la Diputació de Girona, per efectuar accions per lluitar contra el canvi climàtic, la implantació de les energia renovables i eficiència energètica, incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, que té com a objectiu reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle. I forma part d’un seguit d’actuacions que porta a terme l’Ajuntament de Riudaura per millorar l’eficiència energètica dels seus equipaments i també anar cap a una mobilitat més sostenible.

Aquesta instal·lació ha estat efectuada per l’empresa instal·ladora ELECTRIC JOMI, SL d’Olot.