Les fonts públiques de Riudaura fora de servei

Seguint les indicacions de SIGMA, el Consorci de Salut Pública i Medi Ambient de la Garrotxa, hem deixat sense funcionament les fonts públiques del municipi, atès que, tot i que l’aigua no té cap problema, són instal·lacions on hi pot haver contacte amb les mans o la boca.

Cal deixar clar que el virus SARS-COV-2, el causant de la COVID-19, no es transmet pel subministrament de l’aigua de consum (amb la desinfecció adequada) i que els gestors del subministrament d’aigua de Riudaura ja compleixen amb el Pla d’autocontrol definit, tenint especial cura en el control de la terbolesa i la desinfecció de l’aigua.

Els usuaris poden continuar fent servir l’aigua de l’aixeta de les llars per beure, per al rentat de mans i tots els altres usos habituals.