Llista definitiva d’aspirants i proves per la plaça de peó de la brigada municipal

Mitjançant el Decret de l’Alcalde 56/2019, que podeu consultar en aquest enllaç, s’ha resolt aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos al procés de selecció per la plaça de peó de la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament de Riudaura, resultant finalment amb l’acceptació de tots els aspirants que es van presentar.

Dos dels aspirants hauran de fer les proves nivell de català, que tindran lloc el dimecres, 26 de juny, a les 9 hores, a l’Ajuntament de Riudaura.

La prova de coneixements, per a tots els aspirants, es farà el dijous, 27 de juny, a les 9:30 hores, a l’Ajuntament de Riudaura.

La prova pràctica, per a tots els aspirants que superin la prova de coneixements, es farà el mateix dijous, 27 de juny, a les 10:30 hores, a l’Ajuntament de Riudaura.