Modificació del calendari fiscal de Riudaura pel 2020

XALOC, la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, com a òrgan competent en virtut de la delegació acordada per l’Ajuntament de Riudaura en matèria de gestió tributària, ha emès una resolució que modifica els calendaris fiscals inicialment aprovats per aquest exercici 2020, en la que s’aproven els següents punts:

  • Ampliar el final del període de pagament en aquells tributs que ja es trobaven en curs en el moment de declarar-se l’estat d’alarma, motivat per l’aplicació directa del Reial Decret 463/2020, que es veu ampliat per tots aquells dies en què estigui en vigor.
  • Modificar les dates de determinats calendaris fiscals per endarrerir el període de pagament, amb el consegüent endarreriment de les dates de càrrec del 1r o únic venciment dels rebuts domiciliats (càrrec Q19).
  • Ampliar el període de pagament, de manera que en lloc de calendaris fiscals de dos mesos, es disposi de tres mesos per dur a terme el pagament.

Amb aquestes premisses, s’han actualitzat els calendaris fiscals de cada ajuntament al web de XALOC segons allò que disposa la resolució esmentada.

Podeu accedir a la informació del calendari fiscal de Riudaura mitjançant el següent enllaç: http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent?municipi=149