Nota d’agraïment a la família Roquer – Puigdevall

En nom de l’equip de govern i de l’Ajuntament de Riudaura vull expressar de manera pública la satisfacció i agraïment a la família Roquer-Puigdevall perquè després de la reunió mantinguda en el dia dimarts 17 de juliol es va arribar a un acord per poder reobrir l’accés per camí privat de la seva propietat a la gorga de la Surita.

En els darrers mesos aquest accés romania tancat com a senyal de protesta pel fet que d’altres accessos al riu i passos històrics del terme municipal també havien estat tancats pels seus propietaris i que avui dia, malauradament, segueixen tancats

Tant de bo aquesta sigui la primera de moltes accions en la mateixa línia i que en comptes de sumar barreres se’n vagin eliminant i que els veïns, sempre amb civisme, puguin gaudir de camins i passos històrics per accedir als bells racons del nostre entorn.

Com a alcalde sempre he mantingut que l’ajuntament, malgrat mantenir-se al marge de litigis privats que hi pugui haver entre particulars, sempre ha de mirar per l’interès comú i tractar de conciliar posicions en la mesura de les nostres possibilitats per recuperar els espais i camins del terme municipal. 

Aprofito també per fer una crida al civisme i al bon ús d’aquests espais comuns i fer-ho sempre des del respecte als altres usuaris i especialment als propietaris que són normalment els màxims afectats en casos de soroll, brutícia o desordre.

David Jané

Alcalde de Riudaura

Gorga Surita