Noves tecnologies amb el suport de la Diputació

Seguint amb la implantació de noves tecnologies a l’Ajuntament de Riudaura, aquest any 2017 hi hem seguit invertint, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona dins del programa de Subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar-los l’accés a les noves tecnologies per a l’any 2017

 

novestecnologies