Obres a la carretera de Riudaura a l’octubre

Des de la Diputació de Girona ens comuniquen que dintre la campanya de conservació de ferms per al 2016, tenen previst actuar en el mes d’octubre a la carretera GI-P-5223, de la GI-V-5224 a Riudaura, que afecta al nostre municipi.
L’actuació consistirà en la rehabilitació superficial del ferm que suposarà, a més d’algunes interrupcions puntuals de trànsit durant les obres, una limitació de velocitat pel risc de lliscaments durant uns 15 dies.
Després de l’execució del tractament superficial es tornarà a renovar la senyalització horitzontal.