Presentació del projecte del Centre Cívic el proper diumenge

El proper diumenge 17 de febrer, a les 11 del matí, a la sala del Centre Cívic, es farà la presentació del projecte d’adequació del Centre Cívic redactat per RCR Arquitectes.

A més de l’equip de govern, comptarem amb la presència de representants d’RCR Arquitectes que ens explicaran la proposta (què costarà, quins canvis estructurals i de seguretat comportarà, quina funcionalitat tindrà…), podrem resoldre qualsevol dubte i hi haurà torn obert de paraules per a tothom.

Entre el 25 de febrer i el 3 de març es farà la Consulta popular per l’adequació del Centre Cívic, en la que hi podrà votar qualsevol persona major de 16 anys empadronada abans del 25 de novembre de 2018, i que ha de servir per conèixer la opinió dels ciutadans sobre el projecte amb la pregunta:

Aproves la proposta de l’Ajuntament de Riudaura d’adequació del Centre Cívic segons el projecte elaborat per RCR Arquitectes? (si/no)

La votació es podrà fer presencialment a l’Ajuntament (caldrà presentar un document acreditatiu amb foto) o online a la web de l’Ajuntament.

 

EL PROJECTE

Aquest projecte pel Centre Cívic ha de servir per fer les adequacions necessàries a nivell tècnic, normatiu i d’instal·lacions per tal d’habilitat, adequar i/o modificar els diferents espais i poder donar resposta a les necessitats de la població actual.

1. Configuració general de l’edifici

Condicionar la cobertura actual i millorar-ne l’eficiència energètica, repintar l’estructura metàl·lica per millorar la protecció contra el foc, substituir els tancaments de vidre per vidre doble, adaptar les portes d’accés i emergència, aixecar el paviment de la sala polivalent, millorar les mesures de seguretat de protecció, habilitar una segona sortida d’emergència a la sala general, adaptar l’espai de serveis a la nova normativa d’accessibilitat, millorar el paviment interior, substituir el fals sostre interior, col•locar un nou fals sostre exterior i baranes de vidre a la terrassa.

2. Configuració i adaptació dels espais segons necessitats

Configurar l’espai de cafeteria-bar, adaptar i millorar la sala polivalent, adaptar els serveis i la zona de rentamans, habilitar un espai de sala annexa .

3. Instal·lacions

Climatització: nou sistema de climatització i divisió en tres espais: cafeteria, sala polivalent i sala annexa

Electricitat i enllumenat: quadre elèctric general i dos subqua-dres per les sales, nous mecanismes, nou sistema d’enllumenat d’emergència, sistema d’enllumenat led.

Seguretat i incendis: sistema de protecció de BIES, sistema de detecció i protecció amb polsadors, sirena i connexió amb central, connexió a la xarxa general fins a hidrant, connexió de sortida de fums.