Publicació de l’edicte BOP-692781893

Us informem que en data d’avui, ha estat publicat el seu edicte amb identificador BOP-692781893
i títol “Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2022”.

Podeu consultar l’edicte seguint aquest enllaç: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/248/2021248010836.pdf