PUBLICACIÓ EDICTE AL BOP 24 DE 04/02/2022 DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI 2022

En data d’avui ha estat publicat edicte de l’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2022.

Podeu consultar l’edicte seguint aquest enllaç https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/24/2022240813.pdf