Renovació de maquinari informàtic a l’Ajuntament

A les oficines de l’Ajuntament hem actualitzat el maquinari amb l’adquisició de dos monitors equipats amb tecnologia de protecció ocular, una nova impressora làser monocrom per quan hi ha la necessitat de fer impressions ràpides de documents i un lector de certificats electrònics per complementar els fixes que tenim instal·lats.

Aquesta actuació ha estat possible gràcies al suport econòmic de la Diputació de Girona.