Resolució del Tribunal qualificador de la borsa de treball per al monitor del casal d’estiu

Trobeu adjunta l’acta de la sessió del tribunal qualificador de la borsa de treball per al monitor del casal d’estiu.

boto