Sessió informativa aquest diumenge

Aquest diumenge 9 d’abril a les 19h a l’Escola Lluís Castells es farà la sessió informativa trimestral de l’equip de govern de l’Ajuntament de Riudaura.

S’exposarà el que estan fent les diferents àrees de l’ajuntament així com d’altres temes d’interès com la liquidació econòmica de l’any 2016 i la situació de projectes de poble com l’arribada de la fibra òptica o la situació del projecte de nou dispensari de Riudaura.

Com sempre, hi haurà un espai de debat per tal que els veïns puguin expressar les seves propostes, crítiques o preguntes.