Sessió informativa de la gestió de l’ús públic de les gorgues

El divendres, a les 19:00 al Local Social, realitzarem una sessió informativa sobre la diagnosi i proposta de gestió de l’ús públic als espais de bany de conques internes de Riudaura.

La diagnosi i proposta té com a objectiu:

  • Analitzar els espais de bany des d’una perspectiva ambiental i comunicativa, per a identificar les amenaces principals i determinar uns objectius de conservació i gestió d’ús públic.
  • Determinar les pressions que afecten els espais de Riudaura resultants de l’afluència massiva de visitants.
  • Dissenyar un pla de gestió d’ús públic, regulant-ne els usos, la gestió dels espais i dels accessos, i la comunicació per a la sensibilització ambiental d’aquests espais naturals.

A la sessió informativa us comunicarem quina és la diagnosi final i la proposta redactades a partir de l’anàlisi dels tècnics, l’enquesta i la sessió participativa duts a terme.