Sessió informativa del canvi de model de recollida de residus a Riudaura

El divendres, 27 de maig, a les 19 hores a Local Social de Riudaura, farem una sessió informativa sobre el canvi de model de recollida de residus a Riudaura.

L’Ajuntament de Riudaura té la necessitat de revisar els nivells de recollida selectiva actuals del seu municipi, ja que tant la normativa europea com la catalana marquen unes exigències des de l’any 2020 i en endavant, per això s’estudia aplicar un servei de recollida de residus porta a porta, al nucli del municipi, combinat amb un sistema d’àrees tancades d’aportació per als habitatges disseminats.

També parlarem de la gestió de la matèria orgànica, amb dues alternatives disponibles.

Un altre punt a parlar, serà que, abans d’aplicar qualsevol nou model de recollida de residus, es farà una consulta popular al municipi.

Entre els objectius vinculants més ambiciosos destaquen:

  • Reciclatge dels residus municipals del 55 % el 2025, 60 % el 2030 i 65 % el 2035.
  • Obligatorietat d’implantar la recollida selectiva de bioresidus l’any 2023. Només els bioresidus recollits selectivament computaran com a reciclatge.
  • Obligatorietat d’implantar la recollida selectiva de residus perillosos i residus tèxtils l’any 2025.
  • Reducció del malbaratament alimentari al 30 % el 2025 i 50 % l’any 2030, en consonància amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.
  • Límit d’abocament de residus municipals en dipòsits controlats del 10 % l’any 2035.
  • Reciclatge dels residus d’envasos i embalatges del 65 % del 2025 i 70 % el 2030. Amb diferents criteris segons els materials (paper i cartró, plàstics, vidre, metall i fusta).
  • Abans del 2020, s’hauria d’haver augmentat com a mínim fins a un 50 % global del seu pes la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus de materials com ara, almenys, el paper, els metalls, el plàstic i el vidre dels residus domèstics i possiblement d’altres orígens en la mesura que aquests fluxos de residus siguin similars als residus domèstics.

 

 

Podeu trobar més informació a L’Estudi de viabilitat d’un servei de recollida de residus porta a porta al municipi de Riudaura, elaborat per l’enginyeria i consultora de medi ambient especialitzada en els serveis municipals de gestió de residus Ambiens.