Sessió informativa el diumenge 5 de maig

El proper diumenge 5 de maig a les 19h a l’Escola Lluís Castells  l’equip de govern de l’Ajuntament de Riudaura farà una sessió informativa.

Es farà un balanç de tot el mandat (període 2015-2019) amb especial atenció a la devolució del resultat dels pressupostos participatius 2019

Tot seguit hi haurà un espai de debat i preguntes obert a tots el veïns