S’obre el termini per demanar subvencions per a entitats i associacions del municipi 2019

S’obre el termini per demanar la concessió de subvencions a entitats i associacions de Riudaura que portin o hagin portat a terme projectes o activitats d’interès públic o social durant l’any 2019, sigui en el mateix municipi o en d’altres.

Podeu trobar les bases reguladores de les subvencions en aquest document.

L’objecte de les bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Riudaura destinades a finançar entitats, associacions i col·lectius que realitzin activitats amb l’objectiu de fomentar, promoure i difondre els següents valors: culturals, esportius, socials, d’integració, solidaritat i diversitat, sostenibilitat, hàbits saludables, coneixement del municipi, la promoció de la igualtat de gènere i l’associacionisme.

Si la vostra entitat, associació o col·lectiu està interessat a sol·licitar una subvenció, ho podeu fer omplint aquest document PDF i fent-lo arribar a l’Ajuntament pels canals habituals (presencialment, per correu electrònic a infoajuntament@riudaura.cat o via instància).

El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert fins el 31 de desembre de 2019.