Subvenció de l’anàlisi de la comptabilitat energètica i el control dels subministraments elèctrics

Cada any, l’Ajuntament de Riudaura encarrega l’anàlisi de la comptabilitat energètica i el control dels subministraments elèctrics, un estudi que porta a terme l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, que està subvencionat per la Diputació de Girona i que té els següents objectius:

  • Estudi de la potència contractada, per detectar si és correcte d’acord amb les necessitats de l’equipament i si es disposen de dades de maxímetre, si és correcte la facturació que s’aplica i propostes de millora i/o reducció. Es fa un incís especial en els subministraments 3.0A on l’increment de preu del terme de potència és més acusat arran de l’ordre IET/1491/2013.
  • Estudi de l’energia reactiva, per determinar si els consums de reactiva en els quadres que els correspon, són elevats i hi ha penalització i aquesta justifiqui la instal·lació d’un sistema de correcció.
  • Control de les lectures, per detectar si els consums són correctes i no s’efectuen lectures estimades durant molts de mesos.
  • Control d’aplicació correcte de tarifes i preus d’acord amb els contractes vigents.
  • Detecció de subministraments sense consum, per determinar si cal donar-los de baixa o si no s’efectua lectura de comptador.
  • Cerca d’altres anomalies.

En aquest enllaç podeu trobar la memòria de l’estudi.