Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2021

La Diputació de Girona, dona una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2021, per els següents conceptes:

Concepte:

1. Llum escola Lluís Castells
2. Combustible escola Lluís Castells
3. Enllumenat públic

Subvenció:

13.734,05 €