Subvencions per al pagament del lloguer 2020

Ja està oberta la convocatòria de l’any 2020 de les subvencions per al pagament del lloguer, orientades a facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

El termini de sol·licitud estarà obert fins el dia 3 de juliol de 2020 i podeu anar a la web d’Habitatge per accedir al tràmit.

Beneficiaris: persones físiques que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Requisits:

 • Estar empadronat a l’habitatge.
 • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
 • Ingressos: s’estableix un límit màxim i mínim d’ingressos que es pondera segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

Imports màxims de lloguer mensual:

 • Barcelona ciutat: 750 euros.
 • Demarcació de Barcelona: 750 euros.
 • Demarcació de Girona: 500 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 500 euros.
 • Demarcació de Lleida: 450 euros.
 • Les Terres de l’Ebre: 350 euros.

Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.

Import de la subvenció:

 • 20% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
 • 30% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
 • 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.
 • S’estableix un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.