Subvencions per reformar ascensors lents en habitatges unifamiliars

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat ja ha obert el termini d’una subvenció per a les famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i que, entre els seus membres, hi hagi una persona amb mobilitat reduïda, que tinguin instal·lada a la seva llar habitual una plataforma elevadora per al desenvolupament de la vida quotidiana que calgui adaptar o s’hagi adaptat recentment a la legislació actual.

Podeu trobar més informació sobre aquesta subvenció, els seus requeriments i la documentació a presentar en aquesta pàgina del Departament d’Empresa i Coneixement.