TALLER DE NOVES TECNOLOGIES PER GENT GRAN

TALLER DE NOVES TECNOLOGIES PER GENT GRAN:

DIMARTS 10 DE MAIG DE 10 A 12 DEL MATÍ AL LOCAL SOCIAL