Solucionar el mal us dels contanidors del trencant del veinat de la Costa

Llista de preguntesCategoria: Queixes veïnalsSolucionar el mal us dels contanidors del trencant del veinat de la Costa
Rosa Casanovas preguntat 1 any abans

Bon dia, 
Visc al Mas la Costa s/n i vull saber quines mesures té pensades prendre l’Ajuntament per tal de frenar el mal ús que s’està donant a la zona de containers de peu de la carretera. És vergonyós que s’estigui convertint en un abocador clandestí, que està a la vista de tot veí que de Riudaura a Olot i que no s’hagi fet res per solucionar la situació. 
Demanem que es prenguin mesures per corregir aquesta lamentable situació que ens perjudica a tots ja que transmèt una imatge de deixadesa i brutícia, inpròpia del nostre poble. 
Potser, una de les solucions més efectives, podria ser posar-hi càmeres i uns bons cartells que ho explicitessin… és una idea. 
Per altra banda, també vull reclamar que es senyalitzi degudament el tonatge màxim que admet la carretera que va de la principal a la carretera de la Cantina perquè cada dos per tres s’hi posen camions, guiats pel GPS, que queden atravessats al mig de les corves bloquejant el pas. 
 
Quedo a la seva total disposició per qualsevol aclariment. 
 
Cordialment, 
 
Rosa Casanovas